Ecosostenibilita-591d7b469273e1.jpg

קיימות אקולוגית

מתן כבוד לסביבה, משמעותו הגנה על בריאות בני האדם. זהו אקט של אחריות חברתית, אשר משתקף בכל דבר שאנחנו עושים. בראש ובראשונה, החומרים שלנו.
חומרי הגלם
חומרי הגלם

אנחנו שולטים באופן ישיר ב- 92% מחומרי הגלם שלנו. המשמעות היא, שהחומרים שלנו נבדקים בקפדנות, אינם רעילים, ומיוצרים בהתאם לחוקים ולתקנות המחייבים.

בחירה
בחירה

בחירה של עור ועיבודו מבוצעים במפעל העיבוד שלנו, בהתאמה לתקנות הסביבה האירופאיות, שהן מהנוקשות ביותר בעולם.

נגרות בניין
נגרות בניין

הנגרייה שלנו משתמשת אך ורק בעץ מיערות מתחדשים.

מוצרי העץ
מוצרי העץ

כל מוצרי העץ מיוצרים בהתאמה עם דרישות החוק בנוגע לכמויות הפורמלדהיד המותרות, על מנת להבטיח אי-רעילות מוחלטת.

פוליאוריתן
פוליאוריתן

כל סוגי הפוליאוריתן המשמשים במילויים שלנו חופשיים לחלוטין מפראון וחומרים מזיקים אחרים.

למידע נוסף

צור קשר

X
Choose your nearest store
Ask for info at your nearest store