טוען

 
 הרמוניה היא

קיר ההרמוניה

שמור על קשר עם העולם של בית נטוצי איטליה